Skip to main content

Az Egyesület története

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület története 1937. április 8-án indult, ekkor tartották az alakuló ülést Budapesten a Magyar-Hollandi Biztosító Rt. tanácstermében. A Balaton- parti településekre jellemző – köztük Almádira és Káptalanfüredre is -, hogy ekkor tájt fedezték fel, mint nyaraló hely. Így magyarázható, hogy Budapesten alakult egy olyan egyesület, amely tevékenysége Balaton-parti helyhez kötődik és a tagjainak nagy része „csupán csak” villa tulajdonos volt, később közülük többen állandó lakosok lettek.

A jegyzőkönyv szerint az egyesület tisztikarába választották dr. Vécsey Kálmán miniszteri tanácsost, dr Radványi Viktor apátkanonokot, Polniczky Lipót győri főispánt.

A megalakulás utáni évben (1938.) a Belügyminisztérium 81233/1938.III.b. számú rendelete szerint a „Balatonkáptalanfüred” elnevezést megszűntette és azt „Káptalanfüredre” helyesbítette. Így a Fürdőegyesület is módosította az alapszabályát (1938. VIII. 6.), melyben rögzítette a hely új nevét és a Fürdőegyesület székhelyét is áthelyezte Budapestről Káptalanfüredre. Az új alapszabály 3.§ tartalmazta a fürdőegyesület célját: „Káptalanfüreden az együvé tartozás érzetét ápolni, a nyaralók szórakozását és társas érintkezését előmozdítani. Az egyesület működése emellett felöleli mindazon feladatokat, amelyek a fürdőtelep fejlesztését és a Balaton nagy általános érdekét szolgálja.” Az itt olvasható cél az elmúlt 81 évben erősítette a Káptalanfüredi városrész összetartozását.

1938-ban a Fürdőegyesület kérelmére a belügyminisztérium a 230797/1938. XIII. számú rendeletével Káptalanfüredet gyógy-, és üdülőhellyé nyilvánította, majd a fürdőtörvény alapján az Üdülőhelyi Bizottság feladatkörének ellátását is az egyesület választmányára bízta (200969/1940/XIII. sz hat.).

A háborús évek után megindult a közigazgatás újjá-, illetve átalakítása, melynek egyik eredménye, hogy 1947. május 23-án az Üdülőhelyi Bizottság újra szerveződött. Ekkor az egyesület 117 tagot tartott nyilván, a tisztikar 11 főből állt. 1948-as év fordulópont volt a szervezet életében, mert 11630/1948. Korm. rendelet 12.§. értelmében megszűntek a fürdőegyesületek, így a Káptalanfüredi Fürdőegyesületet is. A tanácsi rendszer kiépítésével 1950-ben a gyógy- és üdülőhelyi bizottságok is megszűntek. A vagyonuk állami tulajdonba került, a vagyon kezelését az illetékes tanács vette át. 1951. április 29-ig átadásra került az egyesület kezelésében lévő káptalanfüredi strand a Balatonalmádi Tanács VB. részére.

A Fürdőegyesület életében lezárult egy korszak, s elmondhatjuk, hogy a szervezet tagjai 14 éven át tevékenyen vettek részt a településrész életében, melynek eredményei néhány példában az alábbiakban szerepelnek:

  • a strand fűzfáinak ültetése
  • útalapozási munkálatok
  • a strand újjáépítése (1946-1947-1948)
  • rendezvények szervezése pl.: „Örömtüzek” ünnepély

Ezt követően több mint 3 évtizedig nem volt Káptalanfürednek egyesületbe tömörült érdekképviselete, csupán az itt élő tanácstagok igyekeztek az üdülőtelep hasznos összekötői lenni a Balatonalmádi Tanácsban.

1990. augusztus 25-én megalakult egy új érdekképviseleti szervezet „Káptalanfüredi Baráti Kör” néven. 1992. júniusi 20-i közgyűlésen Kacskovics Lajos elnök indítványozta, hogy a Baráti Kör az 1948-ban megszűntetett Káptalanfüredi Fürdőegyesület jogutódjaként kerüljön bejegyzésre. Az így újjáéledt egyesület 1993. december 2-tól tagja a Balatonparti Üdülő- és Fürdőegyesületek Szövetségének.

Az Egyesületnek jelenleg 82 tagja van, s ez a szám folyamatosan nő, s így még szélesebb körben tudja az Egyesület képviselni az itt élők, illetve az ingatlantulajdonosok érdekeit.

2022. október